Podmienky používania:
1. Je zakázané akokoľvek preťažovať službu bazarmobil.eu.
2. Je zakázané pridávať inzeráty s inou tématikou ako sú mobilné telefóny.
3. Služba Bazarmobil.eu neručí za žiadne škody, používanie služby je dobrovoľné.
Plné hry | Zoznamka | jMusic | Šedé noviny | Navždy v mojich šľapajach | Pivo
plocha